054-474 89 45

Zirkoniumoxid

Konštrukcie sú zhotovované pomocou CAD/CAM technológie ,čím je zaručená maximálna presnosť , farba konštrukcie je už v potrebnom odtieni zuba. V distálnom úseku môže byť celoanatomická korunka, pre vyššiu estetiku vo frontálnom úseku fazetovaná keramikou. 

Nahrádza nám kovovú konštrukciu pre rozsiahlejšie rekonštrukcie, mostíky.

Galéria