054-474 89 45

Termoplastické fólie

Využitie: 

-  dlahy proti bruxizmu (škrípaniu zubov)

-  šablóny na bielenie

-  chrániče pre športovcov

-  fixačné dlahy po fixných aparátoch

-  nákusné dlahy