054-474 89 45

Protetické výrobky

 
 

Fixné náhrady

 

Korunky a mostíky celokeramické

Onlay, inlay - E-max

Korunky a mostíky kovokeramické - CoCr

Korunky a mostíky - živica, kompozit

Provizórne fixné náhrady

Celozirkónové korunky

Práce na implantátoch

Snímateľné náhrady - pružné

 

Celkové náhrady

Čiastočne snímateľné náhrady

Imediátne náhrady

 

 

Snímateľné náhrady klasické

 

Celkové náhrady

Čiastočne snímateľné náhrady s jednoduchými retenčnými prvkami

Imediátné náhrady

Opravy snímateľných náhrad

Skeletové konštrukcie

Zásuvné spoje

Ostatné

 

Nosiče na bielenie zubov

Chrániče pre športovcov

Dlahy proti bruxismu

Nákusné dlahy

Fixačné dlahy po fixných aparátoch