054-474 89 45

Zubná Technika Duleba

Od roku 1996 rodinná tradícia spája skúsenosti, húževnatosť, cieľavedomosť a dravosť pri splnení najnáročnejších kritérií a požiadaviek na kvalitné a najvierohodnejšie zubné náhrady.

 

Zubná technika je vybavená najmodernejšími technológiami  dnešnej doby. Vysoká miera skúseností, umeleckého nadania a zručnosti nášho tímu je predpokladom pre kvalitné protetické práce a spokojnosť pacientov i stomatológov.

Aktuality

posledne pridané práce

 

digitálny pokrok